Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 15.07.2020, 03:10

НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 - гімназія ім. В.Газіна" смт Ратне

Меню сайту
Статистика

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти складена за Типовими програмами, затвердженими  наказами МОН України:

 • Для 1,2-А,Б класів — за Типовою освітньою  програмою для  ЗЗСО, розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна наказ МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;
 • для 1-В, Г класів — за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», дозвіл Міністерства освіти і науки України на запровадження в усіх закладах загальної середньої освіти ( лист МОН України від 25.05.2018 р. №1/9- 344) ;
 • для 3-В класу  - за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», наказ МОН України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів» ( зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.01.2017р. №67);
 • для 3-4-их класів — за Типовою освітньою програмою  закладів загальної середньої освіти І ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Програма базової загальної середньої освіти складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Програма повної загальної середньої освіти складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Пояснювальна записка

І.  Загальні положення

     НВК “ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім. В. Газіна” смт Ратне здійснює свою діяльність відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції НУШ, Концепції профільного навчання у старшій школі, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

      Тип закладу: загальноосвітня школа — гімназія І-ІІІ ступенів.

Мова навчання – українська.

Мережа на 2019/2020 навчальний рік - 32 класи:


В 2019-20 н.р. навчатиметься в 32 класах 741 учень, в тому числі 3гімназійних класи (69 учнів), 4 проектних класи “Інтелект України” (80 учнів) та 4 профільних класи (98 учні.) В закладі продовжується навчання для учнів 11-12-х класів із заочною формою навчання.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами від 09.08.2017 №588),  заяви мами, витягу із протоколу засідання ПМПК № 861 від 11.07.2018р., висновку про комплексну психолого - педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно- ресурсного центру  від 03 січня 2019р.№ 2, згідно рішення педагогічної ради школи (протокол №12 від 31.08.2019р.), з метою реалі­зації права дитини з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, її соціалізацію та інтеграцію в суспільство, у школі організовано інклюзивне навчання для учня 5-В класу Літвиновича Дмитра за Типовою освітньою програмою для дітей спеціальних  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 згідно окремого навчального плану (таблиця №12). Для проведення інклюзивного навчання Літвиновичу Д.М. виділено 6 год на корекційно-розвиткові заняття з логопедом та практичним психологом.

Навчальні плани на 2019/2020 навчальний рік складено:

для 1,2-А,Б класів – за Типовою освітньою  програмою для  ЗЗСО, розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна,  наказ МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» додаток №1;

для 1-В,Г, 2-В  класів -  за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», лист МОН України від 25.05.2018 р. №1/9- 344 ;

для 3-В класу - за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», наказ МОН України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів» ( зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.01.2017р. №67) додаток №2;

для 3-А,Б та всіх 4-их класів — за Типовою освітньою програмою  закладів загальної середньої освіти І ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» таблиця 1;

для 5-7-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (5-А,Б,  6-А,Б,  7-А класи – таблиця 10; 5-В, 6-В класи- таблиця 12; 7-Б,В,  8-Б, В, 9-А,Б класи - таблиця 1; 8-А, 9-В класи - таблиці 8 та 10); 

для 10,11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №408 (таблиці 2 та 3);

для 10-12 класів заочної форми навчання  - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №406 ( таблиця 25).

ІІ.  Порядок вивчення окремих предметів інваріантної складової та реалізація варіативної складової

 Навчальні плани початкової, основної і старшої школи передбачають реалізацію освітніх галузей через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 

Ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах наскрізних ліній ключових компетентностей: «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  Навчання за наскрізними лініями реалізується через окремі предмети, предмети за вибором, роботу в проектах, позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-их класів закладів загальної середньої освіти складає 805 год/ навчальний рік, для  2-4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

З метою розвитку творчих, винахідницьких якостей, кмітливості, інтелектуальних здібностей учнів, відповідно до побажань батьків у 1-В,Г, 2-В та  3-В  класах обрано для реалізації науково-педагогічний проект «Інтелект України».

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту". Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативну складову навчального плану школи І ступеня використано таким чином:

на індивідуальні заняття з метою проведення індивідуально-корекційної роботи з першокласниками у 1-А,Б класах по 1 год.;

на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової:

англійська мова у 1-В,Г, у 2-В класах по 1 год.;

українська мова у 4-их  класах по 1 год.;

на факультативи:

у 2-А,Б, 3-А,Б, класах по 1 год. факультатив «Логіка». Програма «Логіка», 2-4 кл., авт. Митник О.Я. Т.: Мандрівець, 2009;

у 4-А класі 1 год. факультатив «Я і енергія». Програма «Я і енергія», 3-4 кл., автори І. Андрусенко, Т. Малявіна, Г. Древаль, П. Копосов. Т.: Мандрівець, 2015;

на курси за вибором:

у 3-А,Б, 4-Б,В  класах по 1 год. «Християнська етика в українській культурі» Програма „Християнська етика в українській культурі” 1-4 класи, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. Т.: Мандрівець, 2009

Для реалізації освітньої галузі «Мистецтво» в 1-4 класах обрано окремі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» , окрім 1-В,Г, 2-В, 3-В класів, в яких обраний інтегрований курс “Мистецтво”.  Освітня галузь «Суспільствознавство»  у 3-4 класах навчальним предметом «Я у світі». Освітня галузь “Мовно-літературна” у 1-2х класах  реалізується у навчальних предметах “ Українська мова”, “Іноземна мова” та інтегрованим курсами” Я досліджую світ” ( 1,2-А,Б класи) і “Я пізнаю світ”(1-В,Г, 2-В класи). Вивчення української мови у 1,2-А,Б класах буде здійснюватися через часовий розподіл програмового матеріалу між предметом “ Українська мова” та інтегрованим курсом “ Я досліджую світ”, відповідно до якого 5 годин на тиждень використовуватиметься на вивчення української мови як окремого предмета, 2 години української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу “ Я досліджую світ”, а у 1-В,Г класах 6 годин на вивчення як окремого предмета українська мова  і 1 година української мови на тиждень в інтегрованому курсі “ Я пізнаю світ”. Розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого курсу “ Я досліджую світ” ( по 7 годин у 1-А,Б, та по 8 год. у 2-А,Б класах) здійснюватиметься таким чином: 

мовно-літературна по 2 год;

математична по 1год ;

природнича  по 2год ;

технологічна по 1 год;

соціальна і здоров’язбережувальна по 0,5 год.;

громадянська та історична по 0,5год.; та інформатична у  2-А,Б класах по 1 год.

Розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого курсу “ Я пізнаю світ” (8 годин) у 1-В,Г,2-В класах відбуватиметься так:

мовно-літературна  по 1год ;

математична по 1год. у 1-В,Г та  1,5год. у2-В класах;

природнича по 2год. у 1-В,Г та  2,5год.  у2-В класах;

технологічна по 0,5 год.;

соціальна і здоров’язбережувальна по 0,5 год.;

громадянська та історична по 0,5 год.;

фізкультурна по 1год ;

мистецька по 1год .

 Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 3-4-их класах реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Для реалізації змістової лінії “Базова рухова активність” фізкультурної освітньої галузі  у 2-А,Б, 3-В класах розподілено 3 години предмету “Фізична культура” таким чином: 2год — фізична культура, 1 год. - хореографія.

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки  у 3-4 класах здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я».

Освітня галузь «Технології» у 2-В класі реалізується через навчальний предмет “ Інформатика”.

Реалізаця освітньої галузі  «Технології»  у   3-4 класах здійснюється через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».  

    Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Новий державний стандарт  базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей «Мова і літератури», Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво». «Технології», «Здоров’я  і фізична культура».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках предмета «Основи здоров’я» та інтегрується у  змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

У 5-9 класах сплановано вивчення інформатики – навчального предмета, покликаного  сформувати в учнів уявлення про інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, основні компоненти програмного забезпечення, уміння та навички користувача інформаційними засобами.

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-7 класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», у 8-9 класах одним предметом “Мистецтво”

Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол № 12 від 30.08.2019р.), враховуючи  побажання батьків та учнів, виходячи з можливостей школи щодо методичного та кадрового забезпечення, дотримуючись гранично допустимого навантаження,

варіативну складову навчального плану школи ІІ ступеня використано таким чином:

на предмети за вибором:

у 7-Б,В, 8-Б,В, 9-А,Б класах по 1 годині на вивчення російської мови;

у  8-Б, В  класах по 1 годині на вивчення предмета “Основи християнської етики”;

з метою забезпечення умов для якісного оволодіння учнями мовами виділено

на факультативи:

у 5-А класі 1 годину на вивчення російської мови за програмою “Російська мова. Факультативний курс  5-11 класи” для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.” Л.В. Давидюк, К., 2010р.;

у 7-А,В, 8-Б класах по 1 годині  на вивчення польської мови за програмою “Польська мова. 5-11 класи для шкіл з українською мовою навчання. Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А.”;

для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь з освітньої галузі “Математика” 

у 5-Б класі 1 годину на факультатив “Цікава математика” за програмою факультативного курсу для учнів 5-6 класів. Бондар Л.М.

з освітньої галузі “Суспільствознавство” - по 1 годині на факультативи “Українознавство” у 7-А, 8-Б, 9-Б класах. Програма курсу за вибором “Українознавство. 5-11 класи. П.П.Кононенко”;

з метою формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей як “Екологічна безпека й сталий розвиток”, “Підприємливість і фінансова грамотність” 

по 1 годині на факультативи

“Родинні фінанси”у 5кл.,

“Фінансово грамотний споживач” у 6 кл.,

“Фінансова культура” у 7 кл., “

Прикладні фінанси “ у 8 кл.,

“Економіка і фінанси” у 9 кл.

за програмою “Фінансова грамотність. Т.С. Смовженко”;

з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів по 1 годині

на ДІЗи (додаткові індивідуальні заняття):

з української мови у 5-Б,В кл. по 1 год.;

з географії у 5-В кл. - 1 год.,

з математики у 7-А кл.  - 1 год.,

з фізики у 8-В кл. - 1 год.

Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9-х класах для професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання в старшій школі. Форми її реалізації – уведення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі.  З метою якісної допрофільної підготовки, відповідно до інтелектуальних здібностей учнів впроваджено поглиблене вивчення математики у 8-А класі (4год.) та продовжено поглиблене вивчення української мови у 9-Вкласі (2год).

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.            Враховуючи побажання та інтереси учнів, виходячи з можливостей школи щодо навчально-методичного і кадрового забезпечення, на основі поданих заяв батьків в 10-х класах організовано профільне навчання за такими напрямами: 10-Аклас: 1 підгрупа — іноземна філологія, 2 підгрупа — математичний профіль; в 10-Б класі - за суспільно-гуманітарним напрямом з вивченням профільних предметів українська мова та історія України. В 11-А,Б класах продовжено профільне навчання за  суспільно-гуманітарним напрямом з вивченням профільних предметів українська мова та історія України.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складової навчальних планів, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) викладатимуться упродовж навчального року таким чином: ціла частина – щотижнево, дробова частина 0,5 – через тиждень

Варіативну складову навчального плану школи ІІІ ступеня використано таким чином:

на профільні предмети:

англійська мова у 10-А кл (1 група) — 3 год.;

німецька мова у 10-А кл (1 група)- 1 год.;

математика у 10-А кл (2 група) — 6 год.;

українська мова у 11-А,Б кл по 2 год.,

історія України у 11-А кл -1,5 год.,

на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

Захист Вітчизни у 10-Б,11-А,Б кл. по 0, 5 год.,

історія України у 11-Б кл -0,5 год.,

географія у 10-А, Б класах по 0,5 год.,

на факультативи:

“Узагальнення шкільного курсу біології” в 10-Б класі 1 год. Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. К-Подільський. Аксіома, 2009 р.;

“Країнознавство (географія)” в 11-Б класі 1 год. Програма для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, автор Н. Бєскова, В.Бойков. К., 2004р.;

“Готуємось до ЗНО (матем.)” в10-Б, 11-А класи по 2 год. Навчальна програма факультативного курсу та курсу за вибором для профільного навчання,автор Догару Г.Г.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, забезпечується вибірково-обов’язковими предметами: у 10-А класі: «Інформатика» - 2 год.,  «Мистецтво» - 1 год.,  у 10-Б класі: «Інформатика» - 2 год., «Технології» - 1год.;

в 11-А класі: «Інформатика» - 1год.,  «Мистецтво» - 2 год., в 11-Б класі: «Інформатика» - 1 год.,  “Технології”  - 2 год.

Відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128 зі змінами за наказом МОНмолодьспорту України від 17.08.2012 № 921, наказом МОН України від 08.04.2016 № 401., відповідно до рішення Ратнівської районної ради від 25.06.2019 № 50/10 буде здійснюватися поділ класів на групи:

у 5-А,Б, 7Б,В класах - при вивчен­ні української, англійської мов та математики,у 2-11 класах при проведенні занять з інформатики з використанням комп’ютерів, у 10-А,Б 11-А класах при вивченні предмету Захист Вітчизни, у 1-В,Г, 2-В класах при вивченні англійської мови на 2 групи,  у 3-В класі— на 3 групи ( не менше 8 дітей у групі).

В 2019-20 н.р.  в школі працюватимуть  такі гуртки:

            

 

ІІ. Особливості організації навчально-виховного процесу

 

Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна дитяча гаряча лінія
Гаряча лінія
Національна гаряча лінія з питань запобігання насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінаціїНаціональна гаряча лінія
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook

 • 2020
  Конструктор сайтів - uCoz