Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 21.08.2019, 15:51

НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 - гімназія ім. В.Газіна" смт Ратне

Меню сайту
Статистика

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти складена за Типовими програмами, затвердженими наказами МОН України:
для 1-А,Б класів — за Типовою освітньою програмою для ЗЗСО, розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна наказ МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;
для 1-В класу — за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», дозвіл Міністерства освіти і науки України на запровадження в усіх закладах загальної середньої освіти ( лист МОН України від 25.05.2018 р. №1/9- 344) ;
для 2-В класу - за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», наказ МОН України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів» ( зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.01.2017р. №67);
для 2-А, Б, 3- 4-их класів — за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».
Програма базової загальної середньої освіти складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».
Програма повної загальної середньої освіти складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Затверджую                                                                                                                        Схвалено

Директор школи                                                                                                                педагогічною радою школи

_____________К.П.Власюк                                                                                        31 серпня 2018 року,

                                                                                                                                            протокол № 11


 

Робочий навчальний план

НВК “ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім. В. Газіна” смт Ратне

на 2018/2019 навчальний рік

1. Пояснювальна записка
2. Навчальний план (1 класи)
3. Навчальний план (2-А, 3-А класи)
4. Навчальний план (2-4 класи)
5. Навчальний план (5 класи)
6. Навчальний план (6 класи)
7. Навчальний план (7 класи)
8. Навчальний план (8 класи)
9. Навчальний план (9 класи)
10. Навчальний план (10 класи)
11. Навчальний план (11 клас)

Пояснювальна записка
І. Загальні положення
НВК “ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім. В. Газіна” смт Ратне здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції НУШ, Концепції профільного навчання у старшій школі, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.
Тип закладу: загальноосвітня школа — гімназія І-ІІІ ступенів.
Мова навчання – українська.
Мережа на 2018/2019 навчальний рік - 31 клас:
три 1-х класів: 1-А, 1-Б, 1-В;
три 2-х класів: 2-А, 2-Б, 2-В;
три 3-х класів: 3-А, 3-Б, 3-В;
три 4-х класів: 4-А, 4-Б, 4-В;
три 5-х класів: 5-А, 5-Б, 5-В;
три 6-х класів: 6-А, 6-Б, 6-В;
три 7-х класів: 7-А, 7-Б, 7-В;
три 8-х класів: 8-А, 8-Б, 8-В;
три 9-х класів: 9-А, 9-Б, 9-В;
два 10-х класів: 10-А, 10-Б;
два 11-х класів: 11-А, 11-Б.В
В 2018-19 н.р. навчатиметься в 31 класі 744 учнів, в тому числі 4 гімназійних класи (120 учнів), 2 проектних класи “Інтелект України” (46 учнів) та 4 профільних класи (86 учнів.) В закладі організовано навчання для учнів 10-12-х класів із заочною формою навчання .
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. № 872 «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»( зі змінами від 09.08.2017р. №588), на підставі витягу із протоколу засідання ПМПК від 11 липня 2018р. №86, заяви мами, у школі організовано інклюзивне навчання для учня 4-В класу Літвиновича Дмитра за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018р. №695 (таблиця №10).
Для проведення інклюзивного навчання Літвиновичу Д.М. виділено 6 год на корекційно-розвиткові заняття з логопедом та практичним психологом.
Навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік складено:
для 1-А,Б класів – за Типовою освітньою програмою для ЗЗСО, розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна наказ МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» додаток №1;
для 1-В класу – за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», лист МОН України від 25.05.2018 р. №1/9- 344 ;
для 2-В класу - за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України», наказ МОН України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів» ( зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.01.2017р. №67) додаток №2;
для 2-А, Б, 3- 4-их класів — за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» таблиця 1;
для 5-7-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (5-А, 5-Б,, 6-А, 7-А класи – таблиця 10; 5-В клас- таблиця 12;6-Б, 6-В, , 7-Б ,7-В класи - таблиця 1);
для 8-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (8-В, 9-А класи – таблиці 8 та 10; 8-А, 8-Б, 9-Б ,9-В класи — таблиця 1);
для 10-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №408 (таблиці 2 та 3);
для 11-их класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №406 (11-А клас -таблиця 9, 11-Б клас — таблиця 5).
для 10-12 класів заочної форми навчання - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №406 ( таблиця 25).
ІІ. Порядок вивчення окремих предметів інваріантної складової
та реалізація варіативної складової
Навчальні плани основної і старшої школи передбачають реалізацію освітніх галузей через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.
Ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах наскрізних ліній ключових компетентностей: «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується через окремі предмети, предмети за вибором, роботу в проектах, позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів1-их класів закладів загальної середньої освіти складає 805 год/ навчальний рік, для 2-4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.
З метою розвитку творчих, винахідницьких якостей, кмітливості, інтелектуальних здібностей учнів у 1-В, 2-В класах пропонується для реалізації науково-педагогічний проект «Інтелект України».
Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту". Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.
Варіативну складову навчального плану школи І ступеня використано таким чином:
у 1-А,Б класах по 1 год. для індивідуальних занять з метою проведення індивідуально-корекційної роботи з першокласниками;
на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової: англійська мова у 1-В класі — 1 год.;
українська мова у 4-их класах по 1 год.;
на факультативи:
у 2-А,Б, 3-А,Б,В, класах по 1 год. факультатив «Логіка». Програма «Логіка», 2-4 кл., авт. Митник О.Я. Т.: Мандрівець, 2009;
у 3-А, 4-А класах по 1 год. факультатив «Я і енергія». Програма «Я і енергія», 3-4 кл., автори І. Андрусенко, Т. Малявіна, Г. Древаль, П. Копосов. Т.: Мандрівець, 2015;
на курси за вибором: у 2-А,Б, у 3-Б,В, 4-Б,В класах по 1 год. «Християнська етика в українській культурі» Програма „Християнська етика в українській культурі” 1-4 класи, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. Т.: Мандрівець, 2009
Для реалізації освітньої галузі «Мистецтво» в 1-4 класах обрано інтегрований курс “Мистецтво” у 1-В, 2-В класах та окремі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» у 1-А,Б класах та 2-4 класах. Освітня галузь «Суспільствознавство» у 3-4 класах навчальним предметом «Я у світі».
Освітня галузь “Мовно-літературна” у 1-х класах реалізується у навчальних предметах “ Українська мова”, “Іноземна мова” та інтегрованим курсами” Я досліджую світ” ( 1-А,Б класи) і “Я пізнаю світ”(1-В клас). Вивчення української мови у 1-А,Б класах буде здійснюватися через часовий розподіл програмового матеріалу між предметом “ Українська мова” та інтегрованим курсом “ Я досліджую світ”, відповідно до якого 5 годин на тиждень використовуватиметься на вивчення української мови як окремого предмета, 2 години української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу “ Я досліджую світ”, а у 1-В класі 6 годин навивчення як окремого предмета українська мова і 1 година української мови на тиждень в інтегрованому курсі “ Я пізнаю світ”. Розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого курсу “ Я досліджую світ” ( 7 годин) у 1-А,Б класах здійснюватиметься таким чином:
мовно-літературна — 2;
математична -1;
природнича -2;
технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна та історична - разом 2 години.
Розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого курсу “ Я пізнаю світ” (8 годин) у 1-В класі відбуватиметься так:
мовно-літературна — 1;
математична -1;
природнича -2;
технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна та історична - разом 2 години;
фізкультурна — 1;
мистецька - 1.
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 2-4-их класах реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Для реалізації змістової лінії “ Базова рухова активність” фізкультурної освітньої галузі у 1-А,Б класах розподілено 3 години предмету “Фізична культура” таким чином: 2год — фізична культура, 1 год. - хореографія. Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки у 1-4 класах здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я».
Освітня галузь «Технології» реалізується у 2-4 класах через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Новий державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей «Мова і літератури», Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво». «Технології», «Здоров’я і фізична культура».
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках предмета «Основи здоров’я» та інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.
У 5-9 класах сплановано вивчення інформатики – навчального предмета, покликано сформувати в учнів уявлення про інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, основні компоненти програмного забезпечення, уміння та навички користувача інформаційними засобами.
Освітня галузь «Мистецтво» у 5-7 класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», у 8-9 класах одним предметом “Мистецтво”
Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол № 11 від 31.08.2018р.) та з метою забезпечення умов для якісного оволодіння учнями мовами виділено у 6-Б,В, 7-А,Б,В, 8А,Б, 9-Б класах по 1 годині на вивчення російської мови; у 8Б,9-В класах по 1 годині на вивчення польської мови. Для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь з освітньої галузі “Математика” у 5-Б, В,6-Б класах виділено 1 годині на факультативи “Основи логіки”, “Цікава математика”; з освітньої галузі “Суспільствознавство” - по 1 годині на факультативи “Українознавство” у 5-В класі, “Основи християнської етики” у 7-А,Б,В, 8- А,Б класах. З метою формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей як “Екологічна безпека й сталий розвиток”, “Підприємливість і фінансова грамотність” виділено по 1 годині на факультативи: “Родинні фінанси”у 5кл., “Фінансово грамотний споживач” у 6 кл., “Фінансова культура” у 7-А класі, “ Прикладні фінанси “ у 8-А класі та “Енергоефективна школа” у 6-А класі
Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9-х класах для професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання в старшій школі. Форми її реалізації – уведення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі. За рішенням педагогічної ради (протокол № 3 від 29.03.2018р.), враховуючи освітні запити учнів і їхніх батьків та з метою якісної допрофільної підготовки, відповідно до інтелектуальних здібностей учнів впроваджено поглиблене вивчення української мови у 8-В,9-А класах.
Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.
Враховуючи побажання та інтереси учнів, виходячи з можливостей школи щодо навчально-методичного і кадрового забезпечення, на основі поданих заяв батьків в 10-х класах організовано профільне навчання за такими напрямами: 10-А,Б класах - за суспільно-гуманітарним напрямом з пвивченням профільних предметів українська мова та історія України. В 11-А класі продовжено профільне навчання за філологічним напрямом (профіль українська філологія), в 11-Б –за природничо-математичним напрямом (профіль математичний).
Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складової навчальних планів, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) викладатимуться упродовж навчального року таким чином: ціла частина – щотижнево, дробова частина 0,5 – через тиждень.

Відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128 зі змінами за наказом МОНмолодьспорту України від 17.08.2012 № 921, наказом МОН України від 08.04.2016 № 401.буде здійснюватися поділ 6Б,В класів на групи при вивчен­ні української та англійської мов , а також у 2-11 класах при проведенні занять з інформатики з використанням комп’ютерів, у 10-11 класах при вивченні предмету Захист Вітчизни. У 1-В здійснюється поділ на 2 групи при вивченні англійської мови, у 2-В класі — на 3 групи, так як предмет вивчається поглиблено.
Години варіативної складової передбачаються на:
1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової : української мови у 11-Б класі 1 год.
2) факультативи, індивідуальні заняття.
Пропонуються такі факультативи: “Культурологія( Великобританія)” у 10-А, 11-А класах по 2 год.;
Узагальнення шкільного курсу біології в 11-Б класі 1 год. Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. К-Подільський. Аксіома, 2009 р.;
Країнознавство (географія) – 10-Б,11-Б класи по 1 год. Програма для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, автор Н. Бєскова, В.Бойков. К., 2004.
Готуємось до ЗНО (матем.) 10-А клас — 2 год., 11-А клас 1 год. Навчальна програма факультативного курсу та курсу за вибором для профільного навчання, автор Догару Г.Г.;
Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, забезпечується вибірково-обов’язковими предметами: у 10-А класі – «Інформатика»2 год. і «Мистецтво»,1 год. у 10-Б класі – «Інформатика»2 год і «Технології» 1год.
ІІІ. Особливості організації навчально-виховного процесу

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 03 вересня по 28 грудня 2018 року,
ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня 2019 року.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні - з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року,
зимові - з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року,
весняні - з 25 березня по 31 березня 2019 року.
НВК “ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім. В. Газіна” смт Ратне у 2018/2019 навчальному році працюватиме за 5-денним режимом занять. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, в п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин.
Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014р. № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. № 157/26602 навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Таблиці

Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна дитяча гаряча лінія
Гаряча лінія
Національна гаряча лінія з питань запобігання насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінаціїНаціональна гаряча лінія
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook

  • 2019
    Конструктор сайтів - uCoz