Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 15.07.2020, 03:23

НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 - гімназія ім. В.Газіна" смт Ратне

Меню сайту
Статистика

Розділ 2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

        Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати педагогічний колектив у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Рівень соціальної та культурної зрілості випускника школи, ступінь виявлення його здатності до усвідомленої продуктивної діяльності є критерієм якості освітньої програми.

       Сформованість ключових компетентностей відповідно до вимог державних освітніх стандартів:

спілкування державною мовою;

спілкування іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-цифрова компетентність компетентність;

уміння вчитися впродовж життя;

ініціативність і підприємливість;

громадянські та соціальні компетентності;

обізнаність і самовираження у сфері культури;

екологічна грамотність і здорове життя

 

Модель випускника початкової школи

 

 • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
 • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію;
 • висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;
 • сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;
 • застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу;
 • критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру;
 • усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії;
 • усвідомлює цінність власного життя та збереження здоров’я;
 • виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.
 • має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості;
 • усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття;
 • дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.
 • пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
 • керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.

Основний очікуваний результат – готовність до навчання в базовій середній школі.

Модель випускника базової середньої школи

 • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
 • чітко, лаконічно та зрозуміло формулює думку, аргументує, доводить правильність тверджень;
 • критично осмислює  інформацію, джерела її отримання та використовує її для різних потреб;
 • здійснює спілкування іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміє на слух зміст автентичних текстів;
 • оперує текстовою та числовою інформацією, встановлює відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);
 •  адекватно використовує досвід, обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
 • усвідомлює значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів;
 • усвідомлює важливість інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач;
 • розпізнає проблеми, що виникають у довкіллі, будує та досліджує природні явища і процеси;
 • усвідомлює важливість природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях;
 • уміє аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;
 • моделює власну освітню траєкторію, аналізує, контролює, коригує та оцінює результати своєї навчальної діяльності;
 • генерує нові ідеї, вирішує життєві проблеми, аналізує, прогнозує, ухвалює оптимальні рішення, аргументує та захищає свою позицію;
 • уміє співпрацювати в команді, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;
 • проявляє  рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження, відповідальність за спільну справу, налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;
 •  поважає права людини, займає активну позицію щодо боротьби із дискримінацією;
 • виявляє культурну самоідентифікацію, повагу до культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
 • усвідомлює себе  як відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства;
 • проявляє себе емоційно стійким членом суспільства, здатним  вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище,  успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі;
 • виявляє готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти.
  Основний очікуваний результат – готовність до навчання в профільній  середній школі.

Модель випускника повної середньої школи

 • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
 • уміє  ставити запитання і розпізнавати проблему,  міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах;
 • грамотно висловлюється  рідною мовою, доречно та коректно вживає в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулює  думку, аргументує, доводить правильність тверджень;
 • критично осмислює  інформацію, джерела її отримання та використовує її для різних потреб;
 • здійснює спілкування іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміє на слух зміст автентичних текстів, здійснює спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
 • ефективно користується  навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов;
 • оперує текстовою та числовою інформацією, встановлює відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);
 •  адекватно використовує досвід, обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
 • усвідомлює значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів;
 • уміє використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях
 • усвідомлює важливість інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач;
 • розпізнає проблеми, що виникають у довкіллі, будує та досліджує природні явища і процеси;
 • усвідомлює важливість природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях;
 • уміє аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;
 • моделює власну освітню траєкторію, аналізує, контролює, коригує та оцінює результати своєї навчальної діяльності;
 • генерує нові ідеї, вирішує життєві проблеми, аналізує, прогнозує, ухвалює оптимальні рішення, аргументує та захищає свою позицію;
 • уміє співпрацювати в команді, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;
 • проявляє  рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження, відповідальність за спільну справу, налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;
 •  поважає права людини, займає активну позицію щодо боротьби із дискримінацією;
 • виявляє культурну самоідентифікацію, повагу до культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
 • соціально активний, проявляє  відповідальність та екологічну свідомість, готовність брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлює важливість  сталого розвитку для майбутніх поколінь.
 • усвідомлює себе  як відповідального члена громади і суспільства, що розуміє демократичні принципи і механізми функціонування громадянського суспільства;
 • проявляє себе емоційно стійким членом суспільства, здатним  вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище,  успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Основний очікуваний результат:

випускник школи – патріот країни, ініціативний, творчий, здатний до навчання протягом життя, фізично і духовно розвинена  особистість, яка виявляє креативність , підприємливість, здоровий оптимізм при розв’язанні життєвих проблем.

 

Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна дитяча гаряча лінія
Гаряча лінія
Національна гаряча лінія з питань запобігання насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінаціїНаціональна гаряча лінія
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook

 • 2020
  Конструктор сайтів - uCoz