Ратнівська гімназія - Бібліотека
Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 25.02.2017, 05:12

НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 - гімназія ім. В.Газіна" смт Ратне

Меню сайту
Статистика

Бібліотека

Робота шкільної бібліотеки, як центру підтримки навчально-виховного процесу в школі

Бібліотека завжди була збирачем , хранителем і дослідником творів друку – вічних пам’яток писемності, а бібліотекарі – вірними зберігачами і популяризаторами духовного надбання  поколінь.

Завдяки шкільній бібліотеці люди мають унікальну можливість познайомитися з історією розвитку освіти та культури рідного краю. Без шкільної бібліотеки неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів, без неї неможлива освіта і самоосвіта педагогічних працівників, учнів та батьків.

Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті села, міста, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки та почуття, вона – центр культури, де закладається духовне здоров’я нації. В.О.Сухомлинський писав: ”У школі повинен яскраво горіти невгасимий вогник розумового життя ; чим багатші й багатогранніші інтелектуальні інтереси вчителів і учнів, чим дорожче для кожного вихованця найважливіше джерело знань – книга, тим менша небезпека розумової обмеженості, байдужості до знань”.

Тому своє основне завдання як шкільного бібліотекаря я вбачаю у прищепленні дитини любові до книги, навчанні учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом.

Повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одна з основних функцій сучасної шкільної бібліотеки. Крім того, бібліотека не лише інформаційний центр, вона є культурним центром. Новий  зміст і характер навчання залежить від завдань, які ставить перед собою бібліотека, від форм  і методів її роботи.

Основні напрямки роботи шкільної бібліотеки

 Серед основних напрямків роботи нашої шкільної бібліотеки слід визначити:

 - формування інформаційно-бібліографічної культури учнів, виховання шанобливого ставлення до книги як джерела знань;

 - пропаганда літератури  шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом;

 - сприяння самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи, забезпечення їх необхідною літературою, інформацією;

 - виховання бережливого ставлення до навчальної книги, поваги до праці людей, які їх створюють, проведення акції ”Живи, книго!”

 - розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів учнів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм;

 - організація бібліотечних фондів і каталогів, формування дієвого бібліотечного фонду на основі запитів інтересів та потреб читачів;

 - робота з фондом підручників, впровадження сучасних бібліотечних технологій;

 - підвищення кваліфікації бібліотекаря.

Усю роботу шкільна бібліотека веде за річним планом роботи, який затверджується директором школи, працює відповідно до Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи.

Робота шкільної бібліотеки регламентується нормативними документами. Облік роботи з читачами-учнями фіксується в щоденнику роботи. Належним чином  ведуться сумарні та інвентарні книги, зошит заміни загублених книг.

Формування інформаційно – бібліографічної культури учнів

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу. Виховувати любов до книги. Прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної культури – першочергове завдання шкільного бібліотекаря. Виховання бібліотечно-бібліографічної культури учнів – це щоденна і кропітка праця. На мою думку, вона буде ефективною лише за умови, коли бібліотекар сам досконало знає фонд бібліотеки, кожну її книжку, вміє її популяризувати. Байдужий бібліотекар, який не знає книг у своєму фонді і не вміє запропонувати дитині потрібну і найбільш цінну саме для неї книжку, зацікавити її читанням, не дасть користі, а лише зашкодить. З основами користування бібліотечним фондом я знайомлю школярів як у процесі повсякденної роботи, так і на спеціальних бібліотечних уроках та виховних годинах починаючи з першого класу.

В шкільній бібліотеці з учнями першого класу проводяться бібліотечні уроки, під час яких знайомлю дітей з бібліотекою, бібліотечними термінами: бібліотека, стелаж, формуляр, абонемент.

Під час бібліотечних уроків діти молодшого шкільного віку вчаться користуватися бібліотекою, вибирати книжки для читання, бережливо ставитись до книг, ремонтувати їх. Для учнів початкових класів я проводжу такі бібліотечні уроки:

 ”Як берегти книгу?”;

 ”Як читати книгу?”;

 ”Самостійний вибір книги”;

 ”Історія виникнення книжок”;

 ”Твої перші енциклопедії”;

Метою цих уроків є формування у молодших учнів вмінь і навичок самостійного читання книг. Вони вчаться орієнтуватися у різноманітних джерелах інформації, прилучаються до використання довідкової літератури при підготовці уроків.

При розробці бібліотечних уроків для учнів середніх та старших класів, прагну, щоб ці уроки були цікавими, доступними за змістом, відповідали фізіологічним та психологічним особливостям даної вікової категорії.

Бібліотечні уроки для учнів середніх класів підпорядковані формуванню у них свідомого і зацікавленого ставлення до книг; потреби у систематичному читанні, навичок самостійного вибору книги і пошуку її у бібліотеці, користуватися довідковими виданнями і періодикою, застосовувати одержані знання в самоосвіті і самовихованні.

Традиційно стало проводити спільно з класними керівниками виховні години у шкільній бібліотеці, на яких діти знайомляться з довідниками, енциклопедіями, каталогами, картотеками.

Тематика таких бібліотечних виховних годин різна:

       ”Енциклопедії і довідники”,

       ”Каталоги і картотеки шкільної бібліотеки”,

       ”Книги про книги”,

”Як книга приходить до людей”.

Майже всі учні нашої школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки, вміють користуватися каталогами та картотеками.

Співпраця шкільної бібліотеки з педагогічним колективом

В Положенні „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” зазначено, що шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.

Свою роботу бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується дирекцією школи.

Перед учителем і бібліотекарем стоять одні і ті ж завдання :

- прищеплення любові до книжок, щоб читання стало внутрішньою потребою;

- виховання культури читання;

- формування у дітей гуманістичних цінностей;

- прищеплення любові до Батьківщини, рідної мови, народних традицій.

Важливою ділянкою в роботі бібліотеки є бібліотечно-інформаційне обслуговування вчителів. Щоб навчально-виховний процес був найбільш ефективним, вчителю необхідно знайомитися з передовим педагогічним досвідом, із сучасними навчальними технологіями, методичними розробками.

Педагогам потрібно знаходити відповіді на багато запитань: як запровадити в практику нові програми, як працювати за новими підручниками, про накази Міністерства освіти і науки України, нормативні документи та інше.

Я систематично інформую вчителів про нові документи в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники, що вийшли з друку як індивідуально педагогів - предметників, так і масовими формами. Найбільш ефективними є тематичні полички, зокрема:” На хвилинку зупинись – нові книги подивись”, ”Нове в житті освіти”, ”Методика сучасного уроку” .В учительській створено постійно діючу виставку „На допомогу вчителю”. Завжди надаю допомогу вчителям, класним керівникам у підготовці та проведенні масових заходів із учнями, це : предметні тижні, вікторини, конкурси, літературно-музичні композиції.

Наша бібліотека має телевізор, комп’ютер, DVD-програвач та відеомагнітофон. Є багато дисків по предметах, вчителі багато уроків проводять у бібліотеці з використанням електронних носіїв. В бібліотеці є картотека програмно-педагогічних дисків, які допомагають педагогам в успішній роботі.

Особливо велика увага приділяється  в школі інформаційно-просвітницькій роботі з питань формування здорового способу життя. Для цього в бібліотеці створена книжкова виставка ”Не загуби своє майбутнє”, яка складається з трьох розділів :

1.     ”Здоров я – найцінніший скарб : бережи його” ;

2.    ”СНІД – рана людства” ;

3.    ”Правда про  алкоголізм, куріння, наркоманію”.

На виставці розміщені книги, статті з періодичних видань про шкідливість

алкоголю, куріння, наркотичних речовин на організм людини.

Спільно з класними керівниками проводжу виховні заходи, які сприяють та спонукають учнів вести здоровий спосіб життя, це: виховні години, години здоров я, переглядаємо диски „Правда про алкоголізм”, Що таке наркотики?”. Учням старшої школи допомагаю знаходити додаткові матеріали для написання рефератів з таких тем :”Причини та наслідки вживання наркотичних речовин”. „ВІЛ-інфекція, СНІД, венеричні захворювання”, „Вплив куріння на організм людини”.

Бібліотека допомагає вчителям початкових класів та школярам у підборі літератури для проведення фізкульт-хвилинок і рухливих перерв, що сприяють підвищенню не тільки фізичної, але й розумової працездатності учнів. Тому вчителі завжди проводять на кожному уроці фізкульт-хвилинки (1-2 хв.). Особлива увага приділяється тим вправам, які допомагають запобіганню негативного впливу на сидячий спосіб життя та на фізичний розвиток дитини. Для цього використовуємо журнали „Основи здоров я та фізична культура”, „Початкова освіта”, ”Директор школи”, ”Завуч”, ”Біологія”.

 

На початку навчального року видаю підручники класоводам та класним керівникам. Облік виданих книг ведеться у спеціальному журналі, у якому вказується рік видання підручника, кількість виданих книг на клас. Також у цьому журналі є списки учнів кожного класу та підписи дітей за отримані підручники. У всіх класах є відповідальні учні за збереження підручників, які перевіряють як зберігаються підручники та допомагають бібліотеці у роботі з боржниками

У бібліотеці працює гурток ”Юні друзі книги”. До його складу входять учні 8-б класу. Вся робота гуртка побудована за планом, який затверджений дирекцією школи. На заняттях, які проводяться раз у тиждень, я знайомлю дітей з термінами в бібліотечній роботі, документацією, правилами користування бібліотекою, книжковим фондом бібліотеки. Діти дізнаються про новинки художньої літератури, енциклопедії, довідники, словники, алфавітний та систематичний каталоги, систематичну картотеку статей. Також гуртківці вчаться працювати з книгами, розставляють їх у фонді, проводять описи книг на каталожних картках, розставляють їх у алфавітному каталозі. Дуже люблять діти працювати з періодичними виданнями, які виписує школа, описують статті в систематичну картотеку статей. Залюбки працюють в „Книжковій лікарні”, дарують книжкам друге життя.

Вже стало гарною традицією в нашій школі щорічно проводити свято „Посвята в читачі” учнів 1-х класів. Допомагають у проведенні цього свята ті ж самі гуртківці. Вони виступають в ролі ведучих та казкових героїв. Дітям дуже подобається це свято, вони багато дізнаються про книгу, її походження, виникнення та створення. Уважно слухають правила поведінки з книгою та користування бібліотекою. Для нашої бібліотеки це додаткове поповнення книжкового фонду тому, що батьки дарують нам художню, дитячу літературу.

На березневих канікулах проходить Тиждень дитячої та юнацької книги. Під час проходження цього Тижня, всі заходи спрямовуються на бережливе ставлення до навчальної книги, виховання любові до книги як джерела знань. Разом із членами гуртка „Юні друзі книги” проводимо літературні вікторини, виставки домашніх бібліотечок, конкурси загадок та прислів’їв про книгу, ігри на теми :

 ”Книги-наші вірні друзі ;

 ”До добра через книгу” ;

 ”Вчись читати і роздумувати” ;

 ”Книга – міст у світ знань”.

 

У школі щорічно підтримується акція ”Подаруй книжку бібліотеці” .Учні, випускники, батьки, вчителі охоче несуть літературу в бібліотеку. Ця акція дуже допомагає поповнити наш книжковий фонд.

Організація книжкових фондів і каталогів

Одним із основних видів діяльності бібліотеки є формування, систематизація і популяризація бібліотечного фонду. Він в усіх його структурних підрозділах покликаний задовольнити читацькі запити користувачів, враховуючи їх вікові особливості і потреби.

У нашій бібліотеці книжковий фонд нараховує 30903 примірників. З них художньої літератури -15 486, підручників -15417.

Книжковий фонд, що призначений для учнів, поділений за віковими категоріями дітей :

 а) фонд для учнів 1-4 класів ;

 б) фонд для учнів 5-9 класів ;

 в) фонд для учнів 9-11 класів :

 г) фонд для педагогічних працівників школи.

Література для учнів 1-4 класів виділена на окремих стелажах з книжковими виставками :

 -”Мандрівка в чарівний світ казок ” ;

 -”Україна навіки Соборна” ;

 -”Волинь моя, прадавній краю”.

При розстановці книжкового фонду для учнів 5-9 , 9-11 використовуються таблиці бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), де вся галузева література стоїть за роздільниками по галузях знань. Художня література розставлена в алфавітному порядку.

Методична література для педагогічних працівників розставлена за предметами теж за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації.

В шкільній бібліотеці відкритий доступ до книжкових фондів дає учням можливість почувати себе вільно, краще вивчати розміщення та склад книжкового форду, легко у ньому орієнтуватись, а у мене є можливість влаштовувати на стелажах, або на полицях виставки, проводити бесіди, давати корисні поради, рекомендувати кращі твори.

Книжковий фонд розкритий за допомогою таких книжкових виставок :

 -”Книги, які знають все” (словники, довідники, енциклопедії) ;

 -”Не загуби своє майбутнє” (алкоголь, наркотики,  куріння) ;

 -”З народного напиймось джерела” (народознавство) ;

 -”Велетні українського духу” (твори Т. Шевченка, Л. Українки, І. Франка).

Також є ряд тематичних поличок :

 -”Вивчаємо свої права та обов’язки” (правознавство) ;

 -”Серце віддане дітям” (про В.О.Сухомлинського) ;

 -”Яку професію обрати?” ;

 -”Зовнішнє незалежне оцінювання - 2012” ;

 -”Державна підсумкова атестація” ;

 -”На хвилинку зупинись – нові книги подивись” .

Каталоги та картотеки відтворюють фонд шкільної бібліотеки, вони дають можливість протягом короткого часу надати користувачеві інформацію про наявність певної книги в бібліотеці.

Наша бібліотека має  алфавітний та систематичний каталоги, які постійно поповнюються, редагуються. Алфавітний каталог побудований за алфавітним порядком, виділені відомі українські, російські та зарубіжні персоналії. Систематичний каталог складається з відділів таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), тобто за галузями знань.

Доповненням до каталогів в бібліотеці є картотеки та тематичні папки, які допомагають розкриттю фонду, зокрема :

 - систематична картотека статей ;

 - картотека сценарії ;

 - картотека програмно-педагогічних засобів (диски) .

Тематичні папки :

 -”Мужність і біль Чорнобиля” ;

 -”Хліб – найдорожча святиня українського народу” ;

 -”Визначні дати нашої держави” ;

 -”Голгофа голодної смерті” ;

 -”На допомогу класному керівнику” ;

 -”Свята та звичаї нашого народу”.

На початку навчального року, аналізу забезпечення учнів підручниками у районному відділі освіти виконується замовлення на підручники для забезпечення ними учнів. Із цією метою налагоджена взаємодія з бібліотеками інших шкіл, між нами організовано активний внутрішньо системний обмін підручниками.

Застарілі, зношені та втрачені книги, документи та інші носії інформації вилучаються із книжкового фонду бібліотеки у порядку , визначеному Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури України.

Робота з фондом підручників

Однією із характерних особливостей формування бібліотечного фонду шкільної бібліотеки є те, що вона комплектує і веде два окремих фонди: художній і бібліотечний фонд підручників. Бібліотечний фонд  підручників у шкільній бібліотеці зберігається окремо від художнього фонду.

Підручники видаються учням безкоштовно, підлягають щорічній інвентаризації і знаходяться на балансі бібліотеки.

В бібліотеці ведеться інвентарна книга підручників, реєстраційна картотека руху підручників, сумарна книга, чіткий облік накладних. Всі операції по обліку бібліотечного фонду ведуться чітко. В кінці року на підставі сумарної книги роблю звірку руху книжкового фонду з бухгалтерією. Сумарний облік дає загальні відомості про фонд бібліотеки і зміни, які в ньому відбуваються. Підручники на початку навчального року видаю класоводам та класним керівникам. Вони ж і повертають підручники в кінці навчального року. Інформація про видачу підручників фіксується у ”Журналі видачі підручників”.

Місячник шкільної бібліотеки "Книга і читання - важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів"

 Бібліотека є одним із найважливіших структурних підрозділів загальноосвітнього навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення учасників навчально-виховного процесу та надає допомогу педагогам у всебічному розвитку особистості школяра. Усвідомлюючи важливість ролі шкільної бібліотеки в інноваційному розвитку загальноосвітніх навчальних закладів України, Міністерство освіти і науки України , підтримуючи ініціативу  Міжнародної асоціації шкільних бібліотек (IASL) щорічно з 01 по 31 жовтня в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек проводить Всеукраїнський місячних шкільних бібліотек (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 р № 931).  

       У шкільній бібліотеці  проходив місячник під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»  з 01 по 31 жовтня 2016 року.

       Головна мета місячника – стимулювання і підтримка читання,  широке використання  можливостей  літератури  у  вихованні  духовних цінностей підростаючого  покоління.

       Основне завдання місячника – залучити дітей та учнівську молодь до читання, домогтися, щоб друковане слово: книга, газета, журнал – стали їх постійною потребою. Книга повинна стати другом, порадником на все життя.

       В шкільній бібліотеці  відбулися такі заходи:

Була створена  тематична   поличка  «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів» для учнів 1-11-х класів;

Проходила  акція «Подаруй шкільній бібліотеці книгу », завдяки цій акції наша книгозбірня збагатилась  на 48 книг для учнів 1-4-х класів, 12 енциклопедій природничої тематики.

Екскурсії до бібліотеки «Рада знайомству, мій юний читачу!» для учнів 1-х класів. Під час екскурсії учні ознайомилися зі шкільною бібліотекою, із значенням слів «бібліотека», «абонемент», «читальний зал», «формуляр». Бібліотекар звернула увагу дітей на книжкову виставку «Українська книжка –дітям». На ній представлені кращі народні та літературні казки, які навчають дітей любові до рідного краю , рідної мови, добру та справедливості;

Літературна вікторина «Подорож у світ казок» з учнями 3-х класів. На цьому уроці діти повторили правила поведінки з книгою, в бібліотеці, брали активну участь у вікторині, згадали українські народні казки та познайомились з новими літературними казками;

Виставка власних  бібліотечок «Моя  улюблена книга» учнів 6-х класів;

Бібліотечний урок «Правила поведінки з книгою», з переглядом  мультфільму «Грицькові книжки» для школярів 2-х класів;

Протягом місячника працювала «Книжкова лікарня», активісти  бібліотеки ремонтували і підклеювали підручники та художню літературу.

     Місячник шкільної бібліотеки був   змістовним та цікавим. Кожен відвідувач усвідомив, що без шкільної бібліотеки  школа існувати не може, тому що бібліотека – вісь, навколо якої обертається увесь навчально-виховний процес.

   Усі заходи, які були проведені , сприяли активізації творчої діяльності дітей, їх духовному та емоційному збагаченню,  сприяли вихованню любові до рідного краю, до своєї культурної спадщини.

Виставка власних бібліотечок «Моя улюблена книга»

Виставка власних бібліотечок «Моя улюблена книга»

Акція «Подаруй бібліотеці книгу»

Екскурсія в бібліотеку 

Затверджую

                                                              Директор                  К. П.ВЛАСЮК

 

 

 

План проведення

місячника шкільної  бібліотеки

«Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»

 

 

№ п/п

Зміст заходів

Клас

Дата

Відповідальні

Примітка

 

Книжкова виставка «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»

1-11

03-31.10

Бібліотекар

 
 

Акція «Подаруй шкільній бібліотеці книгу з власним автографом».

1

05-06.10

Бібліотекар

 
 

Екскурсії до бібліотеки «Рада знайомству, мій юний читачу!»

1-11

03-31.10

Бібліотекар, класоводи 1-х класів

 

 

Бібліотечний урок «Книга - джерело знань», ознайомлення  дітей із списком літератури для читання на дозвіллі.

5

10.10

Бібліотекар

 
 

Літературна вікторина «Подорож у світ казок».

3

13.10

Бібліотекар

 

 

Виставка власних  бібліотечок «Моя  улюблена книга».

6

17.10

Бібліотекар

 

 

Бібліотечний урок «Правила поведінки з книгою», перегляд мультфільму «Грицькові книжки».

2

20-21.10

Бібліотекар, класоводи 2-х класів

 

9.

 

 

 

 

Урок-подорож «Історія створення книги». Перегляд презентації.

7

24-25.10

Бібліотекар, класні керівники

 

№ п/п

Зміст заходів

Клас

Дата

Відповідальні

Примітка

           
 

 Бібліотечний  урок

     «Каталоги та картотеки – капітани

книжкового моря»

11

Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна дитяча гаряча лінія
Гаряча лінія
Національна гаряча лінія з питань запобігання насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінаціїНаціональна гаряча лінія
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Архів записів
Друзі сайту
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook

  • 2017
    Конструктор сайтів - uCoz